Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Turn Admin On!
Imigrare pe baza legăturilor de familie

Legături de familie

Cetăţenii americani sau rezidenţii permanenţi ai Statelor Unite pot depune o petiţie în favoarea unei rude (altele decât cele menţionate în pagina anterioară) la Serviciul de Imigrare al SUA. Următoarele rude ale cetăţenilor americani sau rezidenţilor permanenţi ai SUA se califică să imigreze numai dacă au relaţia de rudenie necesară:

  • Fiul sau fiica necăsătorită în vârstă de sau peste 21 de ani a unui cetăţean american;
  • Soţul/soţia şi copiii minori sau fiul/fiica necăsătorit(ă) a unui rezident permanent al SUA;
  • Fiul sau fiica căsătorită a unui cetăţean american; şi
  • Fratele sau sora unui cetăţean american – cetăţeanul american trebuie să fie în vârstă de sau peste 21 de ani.

Aceste categorii de vize de imigrare sunt limitate numeric. Numerele de viză devin disponibile în funcţie de data la care a fost depusă respectiva petiţie (data de prioritate). Datele de prioritate curente sunt publicate lunar în Visa Bulletin.

Pentru mai multe informaţii referitoare la vizele de imigrare pentru rudele de gradul întâi, vă rugăm să vizitaţi pagina Imigranţi pe baza legăturilor de familie.

Primul pas pentru a solicita o viză de imigrare este ca cetăţeanul american sau rezidentul permanent (petiţionar) să depună o petiţie de viză, formularul I-130 la Serviciul de imigrare al SUA. Copilul natural al unui cetăţean american poate avea dreptul la cetăţenie americană. O petiţie nu trebuie să fie depusă înainte de a se fi stabilit că acel copil nu este cetăţean american.

Petiţiile aprobate sunt înaintate la National Visa Center în Portsmouth, statul New Hampshire, birou care colectează toate taxele şi documentele şi fixează data interviului de viză. Solicitantul de viză va primi instrucţiuni în scris referitoare la documentele pe care trebuie să le prezinte la interviu.

Apăsaţi aici pentru a vedea ce formulare şi documente trebuie să aducă un solicitant de viză.

Pentru orice întrebări legate de vize care nu şi-au găsit răspunsul pe pagina de internet a Secţiei Consulare vă rugăm să consultaţi Lista Subiecte A-Z sau să trimiteţi un mesaj la adresa de email: VisasBucharest@state.gov. De regulă, răspunsul la mesaje se trimite în cel mult 3 zile lucrătoare.