Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Secţii şi oficii

Secţii si Agenţii

Secţii ale ambasadei

Secţia administrativă

Secţia administrativă îndeplineşte o gamă completă de sarcini administrative, sprijinind activitatea tuturor celorlalte secţii. Susţine activitatea angajaţilor misiunii diplomatice, asigurând buna funcţionare a ambasadei şi colaborând cu Departamentul de Stat la planificarea activităţii pe termen lung a acesteia în ceea ce priveşte întreţinerea clădirilor, structura de personal, sistemele de comunicare şi alocarea resurselor; în paralel, negociază cu guvernul ţării gazdă aspecte legate de respectarea principiului reciprocităţii şi prevederi ale legislaţiei în domeniul muncii, relevante pentru funcţionarea ambasadei. Consilierul pe probleme administrative are rolul de a se asigura că activităţile şi serviciile oferite publicului sunt eficiente şi sigure.

Secţia consulară

Secţia consulară oferă, la cerere, asistenţă cetăţenilor americani în cazul arestării, lipsei de mijloace financiare necesare supravieţuirii, îmbolnăvirii sau decesului. Secţia consulară emite paşapoarte cetăţenilor americani din străinătate, înregistrează naşterea sau decesul acestora şi oferă consiliere cu privire la obţinerea şi pierderea cetăţeniei americane. Ofiţerii consulari asigură servicii notariale, administrează informaţiile referitoare la înscrierea la vot şi pot oferi informaţii generale despre sistemul de asigurări sociale şi prevederile fiscale.

Totodată, secţia consulară emite vize temporare şi vize de imigrare pentru persoanele care doresc să viziteze SUA sau să imigreze în Statele Unite ale Americii şi care îndeplinesc cerinţele impuse de legislaţia americană în domeniul imigrării.

Biroul de diplomaţie publică

Misiunea Biroului de diplomaţie publică (numit şi Centrul cultural american) este aceea de a promova înţelegerea politicii, economiei şi societăţii americane, explicând publicului român atât obiectivele actualei administraţii americane în materie de politică externă, cât şi aspectele complexe ale societăţii şi culturii americane. Biroul de diplomaţie publică este condus de consilierul pentru presă şi cultură.

Serviciul agricol extern al SUA

Serviciul agricol extern din cadrul Ambasadei SUA în România reprezintă interesele Departamentului Agriculturii al SUA în România. Biroul regional este situat la Varşovia, în Polonia şi administrează Polonia, Bulgaria, România, Cehia, Letonia, Lituania, Slovacia si Estonia. Activitatea Serviciului Agricol al SUA din Bucureşti are drept scop creşterea prezenţei produselor americane pe piaţa românească.

Secţia economică

Secţia economică promovează politicile SUA şi consolidează relaţia Statelor Unite ale Americii cu România în plan economic, ştiinţific şi al protecţiei mediului.

Secţia politică

Secţia politică analizează şi prezintă evenimentele politice care au loc în România şi afectează interesele SUA, precum evoluţia situaţiei politice din România, cooperarea în domeniul politico-militar, controlul şi neproliferarea armamentului, protecţia drepturilor omului, promovarea statului de drept şi politica externă a României, inclusiv relaţia cu alte ţări. De asemenea, comunică reprezentanţilor guvernului României punctele de vedere ale guvernului american şi susţine politicile SUA în discuţiile cu lideri ai guvernului, membri ai Parlamentului României, lideri politici, reprezentanţi ai autorităţilor şi ai organizaţiilor neguvernamentale.

Biroul de resurse umane

Biroul de resurse umane coordonează şi asigură aplicarea planurilor de salarizare, recrutare, formare şi perfecţionare, a programelor de orientare, dezvoltare profesională şi de mentorat, a planului de beneficii, dar şi a procedurilor privind încetarea contractelor de muncă sau evaluarea profesională a angajaţilor, răspunzând prompt şi eficient solicitărilor primite.

Biroul de securitate diplomatică

Biroul de securitate diplomatică asigură protecţia sediilor misiunilor diplomatice ale SUA în străinătate şi a personalului american, oferă ambasadorilor SUA sfaturi în privinţa măsurilor de siguranţă şi protejează misiunile diplomatice ale SUA de infractori şi terorişti.

Biroul de securitate regională din Bucureşti

Biroul de securitate regională din Bucureşti asigură un mediu de lucru sigur pentru diplomaţii americani din România. Biroul de securitate regională este subordonat Biroului de securitate diplomatică din cadrul Departamentului de Stat al SUA.

Detaşamentul Infanteriei Marine însărcinat cu paza ambasadei

Detaşamentul Infanteriei Marine însărcinat cu paza ambasadei asigură protecţia documentelor secrete, a americanilor care lucrează în ambasade şi a bunurilor ce aparţin misiunilor diplomatice ale SUA din străinătate.

Agenţii ale ambasadei

Serviciul comercial al SUA

Serviciul comercial al SUA din cadrul ambasadei oferă sprijin valoros companiilor americane care doresc să exporte produse şi servicii în România. Specialiştii în domeniul comercial vă pot ajuta să găsiţi oportunităţi comerciale, să găsiţi parteneri de afaceri locali, să vă lansaţi compania pe piaţa românească şi să obţineţi rapoarte de cercetare de piaţă. Serviciul comercial al SUA în România are propriul site: http://www.buyusa.gov/romania/en

Agenţiile americane de aplicare a legii

Toţi ataşaţii FBI (Legat) îl reprezintă pe directorul Biroului federal de investigaţii (FBI) şi protejează interesele FBI. Biroul federal de investigaţii răspunde cu maximum de eficienţă posibilă în cazurile în care este nevoie de ajutorul său, atât în SUA, cât şi în străinătate, graţie parteneriatelor şi cooperării la toate nivelurile cu agenţiile de aplicare a legii din România şi Moldova.

Consilierii juridici rezidenţi sunt prezenţi în România în cadrul programului desfăşurat de Biroul pentru dezvoltare, asistenţă şi instruire internaţională pentru procurori (Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training) [OPDAT], subordonat Diviziei penale din cadrul Departamentului de Justiţie al SUA, de la Washington. OPDAT ajută Departamentul de Stat să-şi îndeplinească angajamentul de a sprijini ţările şi actorii din întreaga lume în încercarea de a crea, menţine sau îmbunătăţi instituţii de justiţie penală eficiente şi corecte.

Serviciile secrete ale Statelor Unite ale Americii colaborează cu agenţii româneşti şi străine de aplicare a legii în cazuri ce implică falsificarea monedei americane sau alte infracţiuni de ordin financiar. Totodată, Serviciile Secrete ale SUA asigură protecţia liderilor americani, de pildă a preşedintelui şi vicepreşedintelui SUA. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi site-ul USSS la adresa: www.treas.gov/usss/.